Cuộc thi Hòa Lạc Startup Challenge do Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức với sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm tạo một môi trường nuôi dưỡng ý chí và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn