Sát hạch

Thông báo nhận chứng nhận sát hạch CNTT kì mùa Xuân năm 2022

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Xuân năm 2022 (24/04/2022). Các bạn thí sinh đỗ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau:

Ươm tạo

Khởi nghiệp vẫn là khao khát lớn nhất của thanh niên Việt Nam

Không chỉ là một cuộc thi khởi nghiệp, Hoalac Startup Challenge 2022 (HSC) là cơ hội để những người tham gia sẽ được trải qua các khoá đào tạo khởi nghiệp, sự kiện Pitching trước nhà đầu tư...

Đào tạo

Tổ chức thành công khóa đào tạo chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức thành công khóa đào tạo “ Chuyển...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn