Trải qua một năm đầy biến động, thế giới bước vào năm 2021 với sự quan tâm đặc biệt về sự phục hồi sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh ấy, công nghệ số chính là nền tảng để đẩy mạnh năng suất và hiệu quả công việc trong hoạt động của doanh nghiệp.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn