Trải qua một năm đầy biến động, thế giới bước vào năm 2021 với sự quan tâm đặc biệt về sự phục hồi sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh ấy, công nghệ số chính là nền tảng để đẩy mạnh năng suất và hiệu quả công việc trong hoạt động của doanh nghiệp.

Cuộc thi Hòa Lạc Startup Challenge do Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức với sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm tạo một môi trường nuôi dưỡng ý chí và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577