Sát hạch

Một số hình ảnh kỳ thì Sát hạch Mùa Thu 2021

Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Trung tâm HITC được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Cục xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA) (hhtp://www.ipa.go.jp) và Hội đồng Chuyên môn về Sát...

Ươm tạo

5 điều mọi nhà lãnh đạo thành công đều làm

Các nhà lãnh đạo thành công sẽ chịu trách nhiệm về mọi tình huống trong công việc của họ ngay cả khi họ không có trách nhiệm trực tiếp.

Đào tạo

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 10/2021

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tạo...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn