Sát hạch

Thông báo điểm thi sát hạch CNTT tháng 04/2022

Trung tâm HITC đã chấm xong điểm thi sát hạch CNTT kì tháng 04/2022. Điểm thi đã được thông báo qua email cho thí sinh tham dự kì thi.

Ươm tạo

3 cách làm nổi bật thương hiệu trong thị trường đầy cạnh tranh

Một cơ hội kinh doanh tốt nhiều người đã thực hiện không hề ngăn cản bạn làm việc đó tốt hơn. Làm nổi bật thương hiệu trong thị trường đầy cạnh tranh cũng như vậy.

Đào tạo

Tổ chức thành công khóa đào tạo chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức thành công khóa đào tạo “ Chuyển...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn