Sát hạch

Thông báo nhận chứng chỉ sát hạch tháng 10/2022

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2022 (23/10/2022). Các bạn thí sinh đạt chứng nhận có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau: Người liên hệ: Anh Đào...

Ươm tạo

Văn hóa kinh doanh: Nền tảng của phát triển kinh tế bền vững

Văn hóa kinh doanh là yếu tố "lõi" của năng lực cạnh tranh, là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN), tạo nên hình ảnh, thương hiệu riêng cho DN.

Đào tạo

Tổ chức khóa ôn tập FE online, FE offline và IP online, IP offline theo chuẩn kỹ năng Nhật Bản kỳ thi sát hạch mùa Xuân năm 2023

Hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản đã được xây dựng và phát triển từ năm 1969 tại Nhật Bản Nhằm tạo ra tiếng nói chung trong thị trường đào tạo, sử dụng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn