Nếu những con số trong quý vừa qua về công ty của bạn quá tệ vì năng suất nhân viên thấp, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần ngồi lại và xem xét cách giải quyết, thay vì ngay lập tức quở trách nhân viên của mình. 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577