Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội (SCE) tổ chức 02 hội thảo: Hội thảo Doanh nghiệp & mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp – kết nối, phát triển và Hội thảo Hỗ trợ tiếp cận vốn – tín dụng cho doanh nghiệp nhằm giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp như các chương trình, chính sách, chuyên gia, các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với mạng lưới các tổ chức hỗ trợ.

Ngày 11/5, tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc diễn ra sự kiện kết nối công nghệ cao giữa các nhà phát triển giải pháp công nghệ trong nước với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Nhiều giải pháp công nghệ thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp do “chạm” đến được các vấn đề nan giải của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577