Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao ( HITC ) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Bảo mật thông tin trong doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các học viên nhận thức được tầm quan trọng của thông tin, các mối nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thông tin trong doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:

Các biện pháp kiểm sát an toàn thông tin liên quan đến :

- Con người 

 - Tài sản 

- Truy cập vật lý, bảo vệ vành đai vật lý 

- Truy cập vào hệ thống thông tin, phân quyền, truy cập từ xa, sử dụng thiết bị cá nhân di động thông minh

- Sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp

- Quản lý hồ sơ tài liệu bản cứng, mềm an toàn

- Xử lý sự cố an ninh thông tin

Đối tượng tham dự 

Các lãnh đạo đơn vị, người làm công tác quản lý, cán bộ nguồn, người sử dụng máy tính, điện thoại thông minh quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng bảo mật.

Địa điểm : Phòng Hội thảo - Trung tâm HITC - Khu Công nghệ cao Hòa lạc - Km29 Đại Lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội.

Thời gian dự kiến : Ngày 11 tháng 7 năm 2023

Kinh phí : Miễn phí

Giảng viên khóa học : Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật thông tin trong doanh nghiệp.

Danh sách tham dự vui lòng gửi về Trung tâm theo thông tin dưới đây:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., đt : 0912535707

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577