Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức thành công 01 khóa học về “Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các học viên nhận thức và thực hành được các kỹ năng cần thiết cho công việc quản lý nhân viên con người trong doanh nghiệp/đơn vị.
Sau hoàn thành khóa học, học viên đã nắm bắt được:
1. Sứ mệnh của người quản lý.
2. Kỹ năng giao việc và giám sát công việc.
3. Kỹ năng động viên nhân viên
Đối tượng tham dự :
- Các lãnh đạo đơn vị, trưởng phó phòng, trưởng nhóm, người làm công tác quản lý, cán bộ nguồn.
- Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng quản lý nhân sự.
Khóa học diễn ra sôi nổi, tập trung và được sự quan tâm ủng hộ của học viên tham gia. Phiếu khảo sát đánh giá cũng nhận được kết quả tốt và mong muốn tổ chức các khóa học tiếp theo ( Khóa học “kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp là một chương trình có hệ thống bài bản về quản lý nối tiếp nhau).
Dưới đây là một số hình ảnh về khóa học.

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577