Kính gửi Các quý doanh nghiệp, Startup, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội,

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đầu mối triển khai các chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố bao gồm các gói hỗ trợ sau:
1. Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện hoạt động truyền thông về hệ sinh thái KNST Thủ đô. Tối đa 100 triệu đồng/đơn vị. (Phụ lục 1)
2. Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp chung trên địa bàn TP để cung cấp dịch vụ hỗ trợ KNST. Tối đa 200 triệu đồng/đơn vị. (Phụ lục 02)
3. Hỗ trợ 50% phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho doan nghiệp nhỏ và vừa KNST. Tối đa 5tr đồng/tháng/đơn vị. (Phụ lục 02)
4. Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về KNST cho các doanh nghiệp KNST và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án KNST. Tối đa 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo. (Phụ lục 03)
5. Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn KNST trên địa bàn thành phố. Tối đa 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo. (Phụ lục 03)
6. Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. Tối đa 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/khóa đào tạo. (Phụ lục 04)

Chi tiết về các gói hỗ trợ và thông tin liên hệ vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Trân trọng!

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577