Thống kê Sát hạch

Thống kê sát hạch Hộ chiếu Công nghệ Thông tin (IP) 3 năm gần nhất

Kỳ Sát hạch Đăng ký Tham dự Đạt Tỷ lệ (%)
29-10-2017 107 78 49 62.8
23-04-2017 180 74 44 59.8
16-10-2016 452 252 83 32.9
24-04-2016 15 14 13 92.9
25-10-2015 27 23 20 87.0
10-05-2015 11 10 4 40.0

Thống kê sát hạch Kỹ sư Công nghệ Thông tin cơ bản (FE) 3 năm gần nhất 

Kỳ Sát hạch Đăng ký Tham dự Đạt Tỷ lệ (%)
29-10-2017 167 151 69 45.7
23-04-2017 169 166 80 48.2
16-10-2016 195 170 48 28.2
24-04-2016 294 248 39 15.7
25-10-2015 301 257 69 26.8
10-05-2015 380 296 25 8.4

Thống kê sát hạch Kỹ sư Ứng dụng Công nghệ Thông tin  (AP) 3 năm gần nhất 

Kỳ Sát hạch Đăng ký Tham dự Đạt Tỷ lệ (%)
29-10-2017 4 3 1 33.33
23-04-2017 17 14 1 7.14
16-10-2016 31 23 3 13.04