Lịch sát hạch

Kỳ sát hạch Mùa Xuân 2018

  Ngày sát hạch: 25-03-2018

  Sát hạch 2 loại hình: IP, FE 

  Sát hạch thử nghiệm: Quản lý an ninh thông tin (SG) 

  Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh

  Đối tượng: không hạn chế

  Số lượng: không hạn chế

  Đề thi: Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Liên hệ: Mr.Phương, Điện thoại: 0904 609 959

Văn bản liên quan

Quyết định tổ chức sát hạch

Thông báo Sát hạch

Danh sách thí sinh bảo lưu FE

Đăng ký trực tuyến

Phiếu đăng ký (dành cho thi sinh đăng ký offline)