Lịch sát hạch

Kỳ sát hạch Mùa Xuân 2018

Ngày sát hạch: 25-03-2018

Sát hạch 3 loại hình: IP, FE  

Thử nghiệm: Quản lý an ninh thông tin (SG) 

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh

Đối tượng: không hạn chế

Số lượng: không hạn chế

Đề thi: Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Liên hệ: Mr.Phương, Điện thoại: 0904 609 959

Văn bản liên quan

Quyết định tổ chức sát hạch

Thông báo Sát hạch

Danh sách thí sinh bảo lưu FE

Đăng ký trực tuyến

Phiếu đăng ký (dành cho thi sinh đăng ký offline)