Lãnh đạo trung tâm

 

Phó giám đốc phụ trách: Lê Việt Dũng

Điện thoại: 024 625 962 74

Số phòng làm việc: 314

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó giám đốc: Đặng Thị Tuyết

Điện thoại: 024 632 755 65

Số phòng làm việc: 310

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó giám đốc: Chu Anh Đào

Điện thoại: 024 632 755 65

Số phòng làm việc: 310

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng HC-TH: Trần Văn Chung

Điện thoại: 024 632 755 65

Số phòng làm việc: 310

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trường phòng Sát hạch: Đinh Vân Anh

Điện thoại: 024 625 962 74

Số phòng làm việc: 312

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng KD-DV: Nguyễn Minh Hà

Điện thoại: 024 625 962 74

Số phòng làm việc: 312

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.