Chứng nhận Sát hạch

Ngày 07/12/2017 Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký quyết định số 3458/QĐ-BKHCN, 3459/QĐ-BKHCN và 3460/QĐ-BKHCN chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin tương đương Nhật Bản cho 119 thí sinh đạt kết quả trong kỳ sát hạch CNTT mùa Thu năm 2017 loại hình AP, FE và IP. Trung tâm VITEC sẽ tiến hành trả chứng nhận từ 26/12/2017 vào các ngày thứ Ba và thứ Năm trong tuần, thời gian từ 9h30 đến 15h30 tạị Trụ sở VITEC, Phòng 312, Tòa nhà Ươm tạo Doanh nghiệp, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Liên hệ: Mr. Đinh Hữu Nam, Mobile: 0979189889, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:  Tuyến xe bus số 74 và 107, đi từ Mỹ Đình và Kim Mã vào trong khu CNC Hòa Lạc và có điểm dừng cách trụ sở VITEC 50m.

Ba thí sinh FE đạt điểm cao nhất trong kỳ sát hạch Mùa Thu 2017

GOLD
Mr. Nguyễn Thành Công
FE03-0010
SILVER
Mr. Nguyễn Bá Tú
FE03-0066
BRONZE
Mr. Đinh Trọng Thắng
FE03-0057

Thí sinh IP đạt điểm cao nhất trong kỳ sát hạch Mùa Thu 2017

GOLD
Mr. Nguyễn Anh Tuấn
IP02-0030