Chuẩn kỹ sư CNTT Châu Á

Công nhận tương đương lẫn nhau ở Châu Á

Tháng 10 năm 2000, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản có đề xuất chuẩn kỹ năng chung cho các kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) trong khu vực châu Á tại hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN +3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) tại Chiang Mai, Thái Lan. Với nền tảng lịch sử 30 năm sát hạch kỹ sư CNTT tại Nhật Bản nên đề xuất này đã được thông qua. Mục tiêu của đề xuất này nhằm nâng cao trình độ của các kỹ sư CNTT tại mỗi quốc gia, để tăng cơ hội làm việc qua biên giới và thúc đẩy liên minh các công ty CNTT trong khu vực. Những điều này có thể được thực hiện thông qua việc thiết lập một hệ thống tương đương như các kỳ sát hạch Kỹ sư CNTT tại Nhật Bản, tại mỗi quốc gia và thiết lập các thỏa thuận công nhận lẫn nhau với những chương trình hệ thống đó.

Kể từ đó IPA (Information technology Promotion Agency, Japan) đã ký kết thỏa thuận công nhận tương đương nhau với mỗi nước trong số 12 nước sau:

Nước/Khu vực  Ngày ký  Đơn vị thực hiện  Loại hình Sát hạch
NW DB AP FE Khác
Ấn Độ

09/02/2001

04/08/2005 (Sửa đổi)

14/02/2013 (Sửa đổi)

National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)     SA
Singapore

24/08/2001

19/11/2011 (Sửa đổi)

Singapore Computer Society (SCS)         PM
Hàn Quốc

21/12/2001

21/01/2011 (Sửa đổi)

Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea)      
Trung Quốc 31/01/2002 Education and Examination Center of MIIT, PRC (CEIAEC)         PM,SA
Đài Loan

02/12/2003

25/04/2005 (Sửa đổi)

08/11/2006 (Sửa đổi)

21/01/2013 (MCA)*

Institute for Information Industry (III) Computer Skills Foundation (CSF)         SC
Philippines

17/04/2002

14/02/2012 (Sửa đổi)

Philippine National IT Standards Foundation (PhilNITS)         IP
Thái Lan

25/06/2012

14/02/2012 (Sừa đổi)

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)         IP
Việt Nam

04/07/2002

18/01/2005 (Sửa đổi)

27/03/2012 (Sửa đổi)

Vietnam Training and Examination Center (VITEC)         IP
Myanmar

13/11/2002

14/02/2012 (Sửa đổi)

Myanmar Computer Federation (MCF)         IP
Malaysia

05/01/2005

14/02/2012 (Sửa đổi) 

Multimedia Technology Enhancement Operations Sdn Bhd (METEOR)         IP
Mông Cổ

28/08/2007

14/02/2012 (Sửa đổi)

National Information Technology Park (NITP)         IP
Bangladesh  01/09/2014 Bangladesh Computer Council(BCC)         IP

* Hệ thống Sát hạch của Đài Loan đã được chuyển giao cho CSF (Computer Skill Foundation) và III (Institute for Information Industry) từ chính phủ Đài Loan vào cuối năm 2012. Đáp ứng sự thay đổi này, IPA đã ký MCA (Hiệp ước công nhận tương đương nhau) với CSF và III hợp tác sát hạch vào ngày 21/01/2013, thay MRA. Do vậy, việc nhập cảnh được ưu đãi đối với những thí sinh có chứng nhận đạt Sát hạch của Đài Loan đến cuối năm 2012.

ITPEC (Hội đồng sát hạch CNTT)

Hội đồng Sát hạch CNTT (ITPEC) được thành lập vào tháng 11 năm 2005 để hỗ trợ, giúp ích và nâng cấp hệ thống Sát hạch Kỹ sư CNTT (ITEE) tại các quốc gia Châu Á. Hội đồng đã thống nhất tiến hành Sát hạch cùng ngày, giờ, đề thi của các nước trong hội đồng ITPEC. Sự thống nhất này cho phép đánh giá chính xác năng lực của các thí sinh tại bất kỳ quốc gia nào trong hội đồng ITPEC.

Hiện nay hội đồng ITPEC bao gồm 7 nước Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Mông Cổ và Bangladesh, các kỳ sát hạch được tổ chức chung 2 lần trong năm vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm.

Tài liệu tham khảo Sát hạch kỹ sư CNTT tại Nhật Bản

Ưu đãi nhập cảnh dựa trên MRA

ITEE được Bô Tư Pháp Nhật Bản thông báo công khai cho việc nhập cảnh của các kỹ sư CNTT. Để những thí sinh đạt các loại hình Sát hạch và các bằng cấp được Thông báo công khai*, Ưu đãi nhập cảnh được áp dụng. Đó là về các tiêu chí liên quan đến tình trạng cư trú cần thiết để làm việc tại Nhật Bản như là Kỹ sư hoặc Kỹ sư chuyên ngành (Designated Activities). Để chính xác hơn, khi nộp đơn chứng nhận đủ điều kiện nhập cảnh của Kỹ sư hoặc Kỹ sư chuyên ngành người nộp hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện sau đây

(i) Người nộp hồ sơ phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau đây liên quan đến kỹ năng/kiến thức:

(a) Người nộp hồ sơ phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương với kỹ năng/kiến thức chuyên ngành mà anh/chị ta có ý định tham gia

(b) Người nộp hồ sơ phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm

(ii) Người nộp hồ sơ phải hưởng mức lương không ít hơn so với các công việc ở Nhật

Thông qua ưu đãi này, nếu người nộp đơn vượt qua kỳ sát hạch hay đạt được trình độ chuyên môn được đưa ra trong Thông báo công khai, những yêu cầu theo mục (i) không cần phải được đáp ứng. Liên quan đến trình độ chuyên môn của Ấn Độ, nó cũng đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu cấp Giấy chứng nhận này.

Ngoài ra mỗi thể loại sát hạch / bằng cấp được đưa ra trong Thông báo công khai bao gồm hệ thống "Xử lý ưu đãi nhập cảnh dựa trên Điểm cơ bản cho các chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao"**. 5 điểm được cho trên mỗi kỳ sát hạch / trình độ, và 10 điểm ở mức tối đa.

* Thành lập các quy định đặc biệt cho tiêu chí liên quan đến các trạng thái nhập cảng của "Kỹ sư" và "Kỹ sư chuyên ngành" theo Pháp lệnh Bộ trưởng Căn cứ Điều 7, khoản (1), mục (ii) của Quyền Di Trú và công nhận người tị nạn http://www.immi-moj.go.jp/english/hourei/public_notice.html

Thông báo tiếng Anh ở trang này đã không bao gồm các thông báo mới nhất được công bố trong tháng 11 năm 2013. Vì vậy, điều này chỉ có thể được gọi là thông tin.

Thông báo tiếng Anh ở trang này đã không bao gồm các thông báo mới nhất được công bố trong tháng 11 năm 2013. Vì vậy, điều này chỉ có thể được gọi là thông tin.

** Điểm cơ bản Ưu đãi xuất nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/index.html (Tổng quan)

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/evaluate/index.html (Cơ chế đánh giá điểm, tính điểm)

‘Thông báo CNTT’ trong phần "Giấy phép 'trong' Bản tính điểm cho Chuyên gia nước ngoài tay nghề cao (hoạt động / kỹ thuật cao) có nghĩa là các thông báo công khai trên.