Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo nguyên là Trung tâm Sát hạch CNTT và Hỗ trợ đào tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ & Công nghệ quyết định thành lập, tên giao dich quốc tế là Vietnam Training and Examination Center (VITEC) 

VITEC là một đơn vị sự nghiệp khoa học pháp nhân độc lập, hoạt động theo Điều lệ đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt phù hợp với pháp luật Việt Nam, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các bên có liên quan về mọi hoạt động của mình.

Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng chuẩn kỹ năng về CNTT và các chương trình bồi dưỡng, đào tạo theo các chuẩn kỹ năng này, tổ chức sát hạch CNTT, hỗ trợ đào tạo, VITEC đã xây dựng và đang mở rộng trên toàn quốc mạng lưới huấn luyện CNTT, đưa chuẩn kỹ năng CNTT đến học viên với sự trợ giup về trang thiết bị, nhất là phần mềm hỗ trợ đào tạo (E-Learnig) của Nhật Bản, tạo nền móng cho việc áp dụng chuẩn kỹ năng CNTT ở Việt Nam.

Trung tâm VITEC hiện nay:

Là thành viên của Hội đồng Chuyên môn về Sát hạch CNTT (ITPEC) một tổ chức quốc tế bao gồm Nhật bản và một số nước châu Á khác thiết lập các chuẩn kỹ năng CNTT và tổ chức các kỳ sát hạch theo tiêu chuẩn kỹ năng được công nhận tương đương lẫn nhau.

Là cơ quan duy nhất ở Việt Nam tổ chức các kỳ sát hạch và cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng. Các thí sinh đạt yêu cầu đươ Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp chứng chỉ tương đương với chứng chỉ do Bộ Kinh tế và Công thương Nhật bản cấp.

Có mối quan hệ đa dạng với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là CNTT.

Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo, huấn luyện thích hợp nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, khoa học, công nghệ…, tổ chức các kỳ sát hạch và đánh giá trình độ chuyên môn về CNTT theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thong tin về công nghệ, kỹ thuật, quản lý và các nội dung liên quan tới hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT.

Cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu của VITEC:

Đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ cao;

Xây dựng Hệ thống chuẩn kỹ năng cho CNTT và CNC tương đương trình độ của khu vực và quốc tế. Tổ chức sát hạch theo các chuẩn kỹ năng. VITEC đặt mục tiêu trở thành “điểm tham chiếu về chất lượng nguồn nhân lực CNTT” của quốc gia.

Đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao trực tiếp cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cho nền kinh tế.

Tạo môi trường thuận lợi ( cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chính sách) để thu hút đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao là người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao kiến thức và công nghệ. 

Phối hợp với các Nhà đầu tư trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Trụ sở chính:

Khu Công nghệ cao Hòa lạc, Km 29, Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.