Tập huấn miễn phí tại Nhật Bản

Top Gun là chương trình mới của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản về CNTT (IPA) nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng lãnh đạo cùng với ITPEC-tổ chức sát hạch CNTT và các công ty Nhật Bản thúc đẩy kỳ sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản. Chương trình top gun 2017 sẽ chọn ra 2 thí sinh có đủ điều kiện sau tham dự:

  • Đạt điểm cao nhất trong kỳ Sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản loại hình FE/AP kỳ Mùa Xuân và Thu 2017
  • Thông thạo Tiếng Anh
  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có động lực mạnh mẽ để học hỏi chương trình
  • Sẵn sàng trở thành đại sứ ITPEC sau khi tham dự Top Gun
  • Qua kỳ phỏng vấn của VITEC đối với thí sinh Việt Nam

Chia sẻ của thí sinh tham dự tập huấn (Top Gun) năm trước