Thông báo Sát Hạch Mùa Xuân năm 2019

Theo Quyết định số 3682/QĐ-BKHCN ký ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin thông báo kế hoạch tổ chức kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2019 như sau: 

1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP) và thử nghiệm loại hình Quản lý An toàn Thông tin (SG).

2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 21/04/2019 (Cả ngày).

3. Hình thức sát hạch: 

Đối với loại hình FE:

  • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình IP: 

  • Phần thi chung (120 phút): Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình SG:

  • Phần Kiến thức buổi sáng (90 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  • Phần Kỹ năng buổi chiều (90 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

4. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo). 

5. Địa điểm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo chính thức trên trang Web của VITEC vào ngày 17/4/2019).

6. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE và IP; loại hình thử nghiệm SG chưa được cấp chứng chỉ.

7. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 07/01/2019 đến trước 16h30 ngày 10/4/2019.

8. Lệ phí sát hạch: 

Đối với loại hình FE: Mức phí Sát hạch là 1.500.000 đồng/thí sinh (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

Đối với loại hình IP, SG: Mức phí Sát hạch là 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng chẵn./.) 

9. Liên hệ: Anh Trần Xuân Phương, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 024.62596274; 0904.609.959;

Quyết định tổ chức Sát hạch

Danh sách bảo lưu FE

Thông báo Sát hạch

Đăng ký Sát hạch online

Phiếu đăng ký Sát hạch (offline)