Chứng nhận Sát hạch 10/2017

Ngày 07/12/2017 Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký quyết định số 3458/QĐ-BKHCN, 3459/QĐ-BKHCN3460/QĐ-BKHCN chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin tương đương Nhật Bản cho 119 thí sinh đạt kết quả trong kỳ sát hạch CNTT mùa Thu năm 2017 loại hình AP, FE và IP. Trung tâm VITEC sẽ tiến hành trả chứng nhận từ 26/12/2017 vào thứ Ba và thứ Năm trong tuần, thời gian từ 9h30 đến 15h30 tạị Trụ sở VITEC , Phòng 312, Tòa nhà Ươm tạo Doanh nghiệp, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Liên hệ: Mr. Trần Xuân Phương, Tel: 0904 609 959, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:  Các bạn có thể đi xe buýt tuyến 74 hoặc 107 lên khu CNC Hòa Lạc và xuống xe tại điểm dừng tòa nhà Viettel, cách trụ sở VITEC 50m.