Elearning

Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ thí sinh tham dự Sát hạch CNTT vào kỳ mùa Xuân 2017, Trung tâm VITEC mở 01 lớp học trực tuyến miễn phí cho loại hình kỹ sư CNTT cơ bản (FE) bao gồm:

Phần I "Kiến thức CNTT cơ bản" 

Phần II "Kỹ năng CNTT cơ bản"

Thời gian học: Từ 14/03/2017 đến 17/04/2017

Có giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc vào các buổi chiều trong tuần, từ 13h30 đến 16h00

Đăng ký học trực tuyến

Thông báo Elearning

Liên hệ: Ms. Lê Hồng Hoa, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.