Elearning

Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ thí sinh tham dự Sát hạch CNTT vào kỳ mùa Xuân 2018, Trung tâm VITEC mở 01 lớp học trực tuyến miễn phí cho loại hình kỹ sư CNTT cơ bản (FE) bao gồm:

Phần I "Kiến thức CNTT cơ bản":Nội dung tổng quan kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những người làm việc trong chuyên ngành CNTT và các phần kiến thức lý thuyết cơ bản của CNTT

Phần II "Kỹ năng CNTT cơ bản": Nội dung gồm các phần thực hành các ngôn ngữ lập trình, các kỹ năng làm việc thực tế trong các dự án

Thời gian học: Từ 05/02/2018 đến 19/03/2018

Có giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc vào các buổi chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong tuần, từ 13h30 đến 16h00

Đăng ký học trực tuyến

Liên hệ: Mr. Đinh Hữu Nam, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.