Địa điểm tiếp nhận đăng ký

Trung tâm VITEC

Địa chỉ: Tầng 3, Phòng 312, Tòa Nhà Ươm tạo Doanh nghiệp, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: (04) 625 96 274, 0904 609 959

Người liên hệ: Trần Xuân Phương

Thời gian: Theo giờ hành chính

 

Huế, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Huế (HueSoft)

Địa chỉ: Số 6 Lê Lợi, Tp. Huế 

Điện thoại: (0543) 825222 

Người liên hệ: Anh Đỗ Xuân Huyền

Thời gian: Theo giờ hành chính 

 

Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phần mềm Đà Nẵng (Softech)

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, Thành phố Đà nẵng.

Điện thoại: (0511) 381 0535

Người liên hệ: Chị Trần Thị Ánh Tuyết

Thời gian: Theo giờ hành chính 

 

Tp. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Văn Lang 

Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902206585,  

Website: www.dhdlvanlang.edu.vn

Người liên hệ: Phạm Ngọc Duy

Thời gian: Theo giờ hành chính