Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Trung tâm Đào tạo VITEC
Học trực tuyến
Bởi Trung tâm Đào tạo VITEC - Wednesday, 27 July 2016, 3:01 PM
 

Lớp ôn tập học trực tuyến FE: Bắt đầu từ 10/07/2016 đến10/09/2016 (Miễn phí)

Sát hạch thử loại hình FE

Sát hạch thử loại hình IP

Lệ phí: 300.000 vnd/1người (Được 3 lần làm bài kiểm tra cả phần kiến thức và kỹ năng)

Miễn phí đối với các bạn đã đăng ký tham dự Sát hạch Mùa Thu 2016

 


Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Bài kiểm tra thử Sát hạch kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) bao gồm phần kiểm tra kiến thức và phần kiểm tra kỹ năng thời gian làm bài mỗi phần là 150 phút

Mức phí: 300.000/người được làm 3 lần (bao gồm phần kiến thức và kỹ năng)

Điều kiện đạt: Điểm buổi sáng và buổi chiều mỗi phần 60 điểm

Hình thức thanh toán qua Paypal hoặc liên hệ theo email phuongtx@vitec.org.vn

Chú ý: Trước khi làm bài kiểm tra bạn phải bật popup trên trình duyệt của bạn