Ngày 25/04/2021, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao đã tổ chức kì thi sát hạch CNTT gồm 2 loại hình IP và FE tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc từ khâu đề thi, in sao, đóng gói, vận chuyển đến các hội đồng thi. Nhờ đó, đánh giá đúng thực chất học tập của thí sinh. Trung tâm cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh có tâm lý thoải mái khi làm bài, không bị căng thẳng để có kết quả bài thi cao nhất cũng như giám thị coi thi không bị ảnh hưởng và làm tốt nhiệm vụ.